• Pomagamy w założeniu działalności
  • Wypełniamy wnioski CEIDG
  • Przygotowujemy formularze VAT-R
  • Przygotowujemy deklaracje zgłoszeniowe do ZUS
  • Pomagamy w wyborze formy opodatkowania