Księgi handlowe

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych świadczymy następujące usługi:

 • tworzenie indywidualnego Planu kont dopasowanego do potrzeb firmy
 • tworzenie polityki rachunkowości
 • sporządzanie rozliczeń i deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i Vat
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • comiesięczne naliczanie amortyzacji
 • weryfikacja i ewidencjonowanie dokumentów
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

Księgi rachunkowe

W ramach księgi przychodów i rozchodów świadczymy następujące usługi:

 • weryfikacja i ewidencjonowanie dokumentów w KPiR
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z amortyzacją
 • sporządzanie rozliczeń i deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i Vat
 • rozliczenie rocznego podatku dochodowego

Ewidencje podatkowe ryczałtu

Obsługa w ramach podatku zryczałtowanego obejmuje:

 • weryfikację i ewidencjonowanie przychodów dla celów ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • obliczanie zobowiązań z tytułu podatków
 • dla płatników podatku Vat – prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów Vat