• Przygotowujemy dokumenty zgłoszeniowe
  • Naliczamy wynagrodzenia dla pracowników z tytułu umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych
  • Naliczamy zaliczki na poczet podatku dochodowego oraz wysokość składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Sporządzamy deklaracje roczne: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT8C.